Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 4 Inledande sessionshantering

I det här kapitlet beskrivs inledande sessionshantering som bör beaktas för skrivbordet GNOME 2.0.

Så här startar du din första skrivbordssession

Innan du startar din första skrivbordsession måste du ta bort alla inställningar för tidigare versioner av skrivbordet GNOME 2.0.

Så här tar du bort tidigare versioner av skrivbordet GNOME 2.0

Om du vill ta bort inställningarna för tidigare versioner av skrivbordet GNOME 2.0 gör du så här:

  1. Logga in på CDE eller en felsäker session.

  2. Kör följande kommando: /usr/bin/gnome-cleanup

Kommandot ger dig en lista över alla tidigare inställningsfiler och du ombeds bekräfta att de här filerna ska tas bort.

Så här loggar du in på skrivbordet

Om du vill logga in på skrivbordet gör du följande:

  1. Välj Session -> GNOME 2.0 Desktop.

  2. Skriv in användarnamnet i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

  3. Skriv in lösenordet i fältet i dialogrutan Inloggningshanteraren och klicka på OK.


Obs!  

Om du inte har installerat språkpaketen för GNOME kan du bara starta engelskspråkiga sessioner.


Mer information om sessionshantering finns i Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris.

Meddela användarna att de ska ta bort inställningar för tidigare versioner

Alla användare som loggar in på skrivbordet GNOME 2.0 måste ta bort inställningarna för tidigare versioner av GNOME 2.0. Om du installerar skrivbordet GNOME 2.0 på ett system som används av flera användare, måste du meddela användarna att de tidigare inställningarna måste tas bort.

Angående prestanda

Information om hur du optimerar skrivbordets prestanda finns i GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration Guide.