Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Meddela användarna att de ska ta bort inställningar för tidigare versioner

Alla användare som loggar in på skrivbordet GNOME 2.0 måste ta bort inställningarna för tidigare versioner av GNOME 2.0. Om du installerar skrivbordet GNOME 2.0 på ett system som används av flera användare, måste du meddela användarna att de tidigare inställningarna måste tas bort.