Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här startar du din första skrivbordssession

Innan du startar din första skrivbordsession måste du ta bort alla inställningar för tidigare versioner av skrivbordet GNOME 2.0.

Så här tar du bort tidigare versioner av skrivbordet GNOME 2.0

Om du vill ta bort inställningarna för tidigare versioner av skrivbordet GNOME 2.0 gör du så här:

  1. Logga in på CDE eller en felsäker session.

  2. Kör följande kommando: /usr/bin/gnome-cleanup

Kommandot ger dig en lista över alla tidigare inställningsfiler och du ombeds bekräfta att de här filerna ska tas bort.

Så här loggar du in på skrivbordet

Om du vill logga in på skrivbordet gör du följande:

  1. Välj Session -> GNOME 2.0 Desktop.

  2. Skriv in användarnamnet i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

  3. Skriv in lösenordet i fältet i dialogrutan Inloggningshanteraren och klicka på OK.


Obs!  

Om du inte har installerat språkpaketen för GNOME kan du bara starta engelskspråkiga sessioner.


Mer information om sessionshantering finns i Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris.