Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Angående prestanda

Information om hur du optimerar skrivbordets prestanda finns i GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration Guide.