Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 5 Information om hur du arbetar med skrivbordet

I det här kapitlet beskrivs var du kan hitta mer information om hur du arbetar med skrivbordet.

Användardokumentation

I Tabell 5–1 finns en lista över var du hittar användardokumentation för panelprogram, program och skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris.

Tabell 5–1 Här hittar du användardokumentation

Panelprogram 

Högerklicka på panelprogrammet och välj Hjälp. 

Program 

Starta programmet och välj sedan Hjälp -> Innehåll .

Skrivbordsmiljö 

Information om alla skrivbordsavsnitt hittar du i Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris. Du kan läsa den här handboken så här:

  • I en hjälpläsare. Öppna Program-menyn och välj Hjälp.

  • I HTML- eller PDF- format. Öppna filen /sgnome/pkgs/gnome-2.0/docs/en/user-documentation.html och markera den handbok som du vill visa.

Specialistavsnitt 

I andra handböcker i dokumentationsuppsättningen för skrivbordet GNOME 2.0 finns information om hjälpmedel och systemadministration. Du hittar PDF- och HTML-versioner av de här handböckerna i den här filen: /sgnome/pkgs/gnome-2.0/docs/en/user-documentation.html.

Felsökning

En lista över tänkbara lösningar på problem som rör skrivbordet hittar du här: http://www.sun.com/gnome/support.html

Allmän information om GNOME

Allmän information om GNOME-projektet hittar du här: http://www.sun.com/gnome/