Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Användardokumentation

I Tabell 5–1 finns en lista över var du hittar användardokumentation för panelprogram, program och skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris.

Tabell 5–1 Här hittar du användardokumentation

Panelprogram 

Högerklicka på panelprogrammet och välj Hjälp. 

Program 

Starta programmet och välj sedan Hjälp -> Innehåll .

Skrivbordsmiljö 

Information om alla skrivbordsavsnitt hittar du i Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris. Du kan läsa den här handboken så här:

  • I en hjälpläsare. Öppna Program-menyn och välj Hjälp.

  • I HTML- eller PDF- format. Öppna filen /sgnome/pkgs/gnome-2.0/docs/en/user-documentation.html och markera den handbok som du vill visa.

Specialistavsnitt 

I andra handböcker i dokumentationsuppsättningen för skrivbordet GNOME 2.0 finns information om hjälpmedel och systemadministration. Du hittar PDF- och HTML-versioner av de här handböckerna i den här filen: /sgnome/pkgs/gnome-2.0/docs/en/user-documentation.html.