Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Felsökning

En lista över tänkbara lösningar på problem som rör skrivbordet hittar du här: http://www.sun.com/gnome/support.html