Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Allmän information om GNOME

Allmän information om GNOME-projektet hittar du här: http://www.sun.com/gnome/