Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Angående uppgraderingar av Solaris

Du kan installera GNOME 2.0-skrivbordet i operativsystemet Solaris 8 och därefter uppgradera ditt system till operativsystemet Solaris 9. Skrivbordet GNOME 2.0 har dock särskilda beroenden för korrigeringsfiler och paket för varje Solaris-operativmiljö.

Om du uppgraderar ditt system från Solaris 8 till Solaris 9 måste du göra så här:

  1. Installera de nödvändiga Solaris-korrigeringsfilerna med hjälp av Installationsguiden.

  2. Uppdatera ett antal paket som inte hör till GNOME manuellt, vilka fortfarande finns kvar som Solaris 8-paket. De här paketen måste du ta bort för att framtida uppgraderingar av Solaris 9 ska fungera.


Obs!  

Solaris 9, uppdatering 4 kommer att innehålla en uppdaterad version av skrivbordet GNOME. Om du uppgraderar ditt system till Solaris 9, uppdatering 4, kommer du att installera en helt ny version av skrivbordet GNOME.