Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 2 Installera skrivbordet

I det här kapitlet beskrivs hur du installerar skrivbordet GNOME 2.0.

Det finns inget som hindrar att användare av skrivbordet GNOME 2.0 finns på samma system som användare av tidigare versioner av skrivbordet GNOME, till exempel GNOME 1.4. Du kan däremot inte installera skrivbordet GNOME 2.0 på ett system där en tidigare version av skrivbordet GNOME 2.0, till exempel GNOME 2.0 Beta, finns installerat. Innan du installerar GNOME 2.0 måste du ta bort tidigare versioner av skrivbordet GNOME 2.0. Mer information finns i Ta bort beta-versioner av skrivbordet GNOME 2.0 .

Använda Installationsguiden för olika typer av skrivbordsinstallationer

Med Installationsguiden kan du utföra följande typer av installationer:

Installationstyp  

Gör att du kan installera de här paketen: 

Standard 

 • Skrivbordet GNOME 2.0

 • Nödvändiga korrigeringsfiler för Solaris

Anpassad 

 • Skrivbordet GNOME 2.0

 • Nödvändiga korrigeringsfiler för Solaris

 • 64–bitars GNOME 2.0-bibliotek

 • Utvecklare för GNOME 2.0

Angående korrigeringsfiler

Innan du installerar skrivbordet GNOME 2.0 bör du utföra följande åtgärder som gäller korrigeringsfiler:

 1. Granska listan över korrigeringsfiler

 2. Läsa README-filerna i korrigeringsfilskatalogerna

 3. Installera korrigeringsfilerna

Var korrigeringsfilerna finns

Du kan hitta korrigeringsfilerna för skrivbordet GNOME 2.0 på följande platser:

SPARC Architecture Edition: 

gnome-install/GNOME/sparc/patches

x86 Architecture Edition:  

gnome-install/GNOME/i386/patches

Om du inte känner dig helt trygg med att installera korrigeringsfiler automatiskt kan du installera dem manuellt i stället. Avmarkera korrigeringsfilerna i Installationsguiden från installationsmetoden Anpassad. Om det går bör du installera korrigeringsfilerna i enanvändarläge. Om du inte kan installera i enanvändarläge installerar du korrigeringsfilerna medan systemet är så inaktivt (lugnt) som möjligt. Systemet är som mest inaktivt när inga användare är inloggade och inga användarprocesser körs.

Korrigeringsfilslista

Du kan hitta korrigeringsfillistor för skrivbordet på följande plats: http://www.sun.com/gnome/support.html

Ungefärliga installationstider

Installationstiden är avsevärt längre om du behöver installera hela korrigeringsfillistan. Följande är de ungefärliga installationstiderna:

Plattform 

Exklusive korrigeringsfiler  

Inklusive korrigeringsfiler 

SPARC Architecture, operativsystemet Solaris 8  

15 min 

90 min 

SPARC Architecture, operativsystemet Solaris 9  

15 min 

20 min 

x86 Architecture, operativsystemet Solaris 8  

20 min 

90 min 

x86 Architecture, operativsystemet Solaris 9  

15 min 

20 min 

Ytterligare paket

Under installationen söker Installationsguiden efter följande paket:

Paket 

SPARC Architecture 

x86 Architecture 

SUNWbzip 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWfreetype2–64 

Nödvändig  

Inte nödvändig 

SUNWfreetype2 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWgscr 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWgsfot 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWgsfst 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWjpg 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWlxml 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWlxmlx 

Nödvändig 

Inte nödvändig 

SUNWlxsl 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWlxslx 

Nödvändig 

Inte nödvändig 

SUNWnsgm 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWsogm 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWpng 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWTiff 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWzlib 

Nödvändig 

Nödvändig 

Om Installationsguiden hittar paketen händer ingenting. Om Installationsguiden inte hittar de här paketen, installeras de under installationen.

Installera användardokumentation

Användardokumentationen är inkluderad i tarball. När du packar upp tarballen packas även dokumentationsfilerna upp. Dokumentationsfilerna installeras däremot inte under installationsprocessen.

Du kanske vill ta bort tarballen och de uppackade filerna efter att installationen slutförts. På grund av detta måste du, om du vill ha användardokumentationen, kopiera filerna till ditt system innan du tar bort katalogen med de opackade filerna.

Information om var användardokumentationen finns hittar du i Kapitel 5.

Installera skrivbordet med hjälp av Installationsguiden

Gör så här om du vill installera skrivbordet genom att använda Installationsguiden:

 1. Logga in som root och öppna sedan ett terminalfönster.

 2. Växla till katalogen gnome-install med kommandot cd.

 3. Starta Installationsguiden genom att köra det här kommandot: . /install

 4. Följ Installationsguiden genom de installationsbeslut som du behöver ta.

 5. Klicka på Acceptera när licensavtalet visas. Om du inte klickar på Acceptera kan du inte fortsätta installationen.

 6. Klicka på Installera.

 7. Avsluta Installationsguiden när installationen är slutförd.

 8. Starta om systemet när du blir ombedd att göra det.

Installera skrivbordet med ett Jumpstart-skript

Du kan installera en grundversion av skrivbordet GNOME 2.0 med följande Jumpstart-skript:

SPARC Architecture Edition: 

gnome-install/GNOME/sparc/pkgs/install

x86 Architecture Edition:  

gnome-install/GNOME/i386/pkgs/install

Den grundversion av skrivbordet som du installerar med Jumpstart-skriptet innehåller följande:

Innehåller: 

 • Valfria utvecklingspaket.

Innehåller inte: 

 • Zip-biblioteken SUNWbzip och SUNWzlib

 • 64-bitars bibliotek


Obs!  

Inga av de paket i förteckningen Ytterligare paket installeras av Jumpstart-skriptet. Inte heller paketet SUNWxwsvr installeras.


Avinstallera skrivbordet

Gör så här om du vill avinstallera skrivbordet:

 1. Logga in som root och öppna sedan ett terminalfönster.

 2. Kör följande kommando: /usr/sbin/remove-gnome

Angående uppgraderingar av Solaris

Du kan installera GNOME 2.0-skrivbordet i operativsystemet Solaris 8 och därefter uppgradera ditt system till operativsystemet Solaris 9. Skrivbordet GNOME 2.0 har dock särskilda beroenden för korrigeringsfiler och paket för varje Solaris-operativmiljö.

Om du uppgraderar ditt system från Solaris 8 till Solaris 9 måste du göra så här:

 1. Installera de nödvändiga Solaris-korrigeringsfilerna med hjälp av Installationsguiden.

 2. Uppdatera ett antal paket som inte hör till GNOME manuellt, vilka fortfarande finns kvar som Solaris 8-paket. De här paketen måste du ta bort för att framtida uppgraderingar av Solaris 9 ska fungera.


Obs!  

Solaris 9, uppdatering 4 kommer att innehålla en uppdaterad version av skrivbordet GNOME. Om du uppgraderar ditt system till Solaris 9, uppdatering 4, kommer du att installera en helt ny version av skrivbordet GNOME.