Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ta bort beta-versioner av skrivbordet GNOME 2.0

Innan du kan installera skrivbordet måste du ta bort eventuella beta-versioner av GNOME 2.0 som finns på systemet. Gör så här om du vill ta bort en beta-version av skrivbordet GNOME 2.0:

  1. Logga in som root och öppna sedan ett terminalfönster.

  2. Skriv följande kommando på kommandoraden:

    cd gnome-installationskatalog/gnome-install

    Där gnome-installationskatalog är katalogen där du packade upp installeraren.

  3. Kör följande kommando:

    ./remove