Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Hämta installeraren

Du måste hämta installeraren för den plattform som du använder. Mer information finns i Installerare för olika plattformar. Du hämtar installeraren som en enda fil.

Så här hämtar du installeraren

Gör så här om du vill hämta installeraren för skrivbordet GNOME 2.0:

 1. Följ anvisningarna i Innan du börjar.

 2. Kontrollera att du har tillräckligt med ledigt diskutrymme för hämtning och installation, se Systemkrav.

 3. Bestäm vilken katalog som installeraren ska hämtas till. Eftersom du måste installera skrivbordet som root måste hämtningskatalogen vara tillgänglig för root.

 4. Öppna följande webbsida i webbläsaren. http://www.sun.com/gnome/get.html.

 5. I avsnittet Download på sidan klickar du på länken Download Now för installeraren.

 6. Logga in om du är en registrerad hämtningsanvändare, eller gå till registreringssidan om du är en ny användare.

 7. Läs sidan Terms of Use, markera Accept och klicka sedan på Continue.

 8. Klicka på beskrivningen av den tarball som du vill hämta på sidan Download.

 9. Hämta tar-filen för installeraren från Sun Download Center till en katalog som är tillgänglig för root.

Så här packar du upp installeraren

Gör så här för att packa upp installeraren:

 1. Växla till katalogen där den hämtade tar-filen för installeraren finns med kommandot cd.

 2. Packa upp installeraren med ett av följande kommandon (beroende på plattform):

  SPARC Architecture Edition: 

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz | tar xvpf -

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz | tar xvpf -

  x86 Architecture Edition:  

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz | tar xvpf -

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz | tar xvpf -

 3. När installeraren är helt uppackad kan du ta bort den hämtade filen och frigöra diskutrymme. Använd ett av följande kommandon:

  SPARC Architecture Edition: 

  rm gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz

  rm gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz

  x86 Architecture Edition:  

  rm gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz

  rm gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz