Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Innan du börjar

Läs det här avsnittet innan du hämtar och installerar skrivbordet GNOME 2.0.

Installerare för olika plattformar

Du kan hämta följande installerare för skrivbordet GNOME 2.0 (beroende på plattform):

När du har packat upp installeraren, installerar du programvaran för skrivbordet med hjälp av Installationsguiden som är installerarens grafiska gränssnitt.

Installerarens innehåll

I Tabell 1–1 visas en lista över innehållet i installeraren för skrivbordet.

Tabell 1–1 Innehållet i installeraren för skrivbordet

Programvara  

Storlek 

Installerad i ... 

Plattformsoberoende datafiler 

66 MB 

/usr/share

Plattformsoberoende konfigurationsfiler  

4 MB 

/etc

Plattformsoberoende skrivbordsfiler 

45 MB  

/usr

Systemspecifika datafiler 

<1 MB 

/var

Valfria 64-bitars bibliotek  

11 MB 

/usr/lib/sparcv9

Valfria utvecklingspaket. 

14 MB  

/usr

Valria plattformsoberoende utvecklingspaket 

18 MB 

/usr/share


Obs!