Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 1 Förbereda en installation av skrivbordet GNOME 2.0

I det här kapitlet beskrivs vad du behöver göra innan du påbörjar installationen av skrivbordet GNOME 2.0.

Innan du börjar

Läs det här avsnittet innan du hämtar och installerar skrivbordet GNOME 2.0.

Installerare för olika plattformar

Du kan hämta följande installerare för skrivbordet GNOME 2.0 (beroende på plattform):

När du har packat upp installeraren, installerar du programvaran för skrivbordet med hjälp av Installationsguiden som är installerarens grafiska gränssnitt.

Installerarens innehåll

I Tabell 1–1 visas en lista över innehållet i installeraren för skrivbordet.

Tabell 1–1 Innehållet i installeraren för skrivbordet

Programvara  

Storlek 

Installerad i ... 

Plattformsoberoende datafiler 

66 MB 

/usr/share

Plattformsoberoende konfigurationsfiler  

4 MB 

/etc

Plattformsoberoende skrivbordsfiler 

45 MB  

/usr

Systemspecifika datafiler 

<1 MB 

/var

Valfria 64-bitars bibliotek  

11 MB 

/usr/lib/sparcv9

Valfria utvecklingspaket. 

14 MB  

/usr

Valria plattformsoberoende utvecklingspaket 

18 MB 

/usr/share


Obs!  


Systemkrav

I Tabell 1–2 visas en lista över systemkraven som måste uppfyllas för att skrivbordet ska kunna installeras.

Tabell 1–2 Systemkrav för skrivbordet GNOME 2.0

Systemparameter  

Krav  

Operativsystem 

 • Operativmiljön Solaris 8: SPARC Architecture Edition eller x86 Architecture Edition

 • Solaris 9 SPARC Architecture Edition

 • Solaris 9 Update 2: x86 Architecture Edition

Maskinvara 

Skrivbordet GNOME 2.0 kan köras på all maskinvara som stöds av operativmiljöerna Solaris 8 eller Solaris 9.  

Diskutrymme 

Du måste se till att det finns tillräckligt med diskutrymme på rotpartitionen eller skivdelen /usr för att installera skrivbordet. Den totala mängden ledigt diskutrymme som krävs under installationen är summan av (storleken för) de uppackade filerna i hämtningskatalogen och installationsavbildningen.

 • Skrivbordsfiler.

 • Patchfiler som krävs för systemarkitekturen.

 • Valfria paket som du väljer att installera.

Se Tabell 1–1 om du vill veta hur stora de olika paketen är.

till exempel:  

Det totala maximala lediga diskutrymmet som krävs under installationen för Solaris 8 SPARC Architecture Edition, med alla valfria paket, är som följer:  

 • Uppackade filer i hämtningskatalogen: 300 MB

  Installationsavbildning: 300 MB

Det totala maximala lediga diskutrymmet i det här exemplet är således 600 MB.  


Obs!  

Du kan ta bort filerna i hämtningskatalogen när du har installerat skrivbordet i katalogen för installationsavbildningen.


Konfiguration av kärnan 

För Solaris 8 måste antalet delade minnessegment vara minst 256, eller 100 hexadecimalt. Om den här parametern inte har angetts, eller har angetts till mindre än 256, meddelas du under installationen att du måste ange den här parametern. Så här anger du parametern:

 1. Lägg till följande rad i filen /etc/system:

  set shmsys:shminfo_shmseg = 0x100

 2. Starta om datorn.

Mer information om systemfilen får du om du visar relevant direkthjälp (manpage) med följande kommando:  

man -s4 system

Minne 

 • 128 MB per användarsession.

 • 96 MB per användarsession för en Sun RayTM-konfiguration.

AccessX 

Gör så här om du vill aktivera AccessX-funktionalitet på andra system än tunna Sun Ray-klienter:

 1. Logga in som root och öppna sedan ett terminalfönster.

 2. Kontrollera att filen /etc/dt/config/Xservers inte finns och kör sedan följande kommandon:

  1. mkdir -p /etc/dt/config

  2. cp /usr/dt/config/Xservers /etc/dt/config/Xservers

 3. Öppna filen /etc/dt/config/Xservers.

 4. Lägg till följande sträng i slutet av Xsun-kommandoraden i filen Xservers: +kb

 5. Avsluta och spara filen Xservers.

 6. Kör följande kommando: pkill -HUP dtlogin

 7. Logga ut från skrivbordet och logga sedan in igen.

 8. Om du vill verifiera att du lyckats aktivera AccessX, kör du följande kommando och letar efter XKEYBOARD i listan över tillägg: xdpyinfo

Hämta installeraren

Du måste hämta installeraren för den plattform som du använder. Mer information finns i Installerare för olika plattformar. Du hämtar installeraren som en enda fil.

Så här hämtar du installeraren

Gör så här om du vill hämta installeraren för skrivbordet GNOME 2.0:

 1. Följ anvisningarna i Innan du börjar.

 2. Kontrollera att du har tillräckligt med ledigt diskutrymme för hämtning och installation, se Systemkrav.

 3. Bestäm vilken katalog som installeraren ska hämtas till. Eftersom du måste installera skrivbordet som root måste hämtningskatalogen vara tillgänglig för root.

 4. Öppna följande webbsida i webbläsaren. http://www.sun.com/gnome/get.html.

 5. I avsnittet Download på sidan klickar du på länken Download Now för installeraren.

 6. Logga in om du är en registrerad hämtningsanvändare, eller gå till registreringssidan om du är en ny användare.

 7. Läs sidan Terms of Use, markera Accept och klicka sedan på Continue.

 8. Klicka på beskrivningen av den tarball som du vill hämta på sidan Download.

 9. Hämta tar-filen för installeraren från Sun Download Center till en katalog som är tillgänglig för root.

Så här packar du upp installeraren

Gör så här för att packa upp installeraren:

 1. Växla till katalogen där den hämtade tar-filen för installeraren finns med kommandot cd.

 2. Packa upp installeraren med ett av följande kommandon (beroende på plattform):

  SPARC Architecture Edition: 

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz | tar xvpf -

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz | tar xvpf -

  x86 Architecture Edition:  

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz | tar xvpf -

  gunzip -c gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz | tar xvpf -

 3. När installeraren är helt uppackad kan du ta bort den hämtade filen och frigöra diskutrymme. Använd ett av följande kommandon:

  SPARC Architecture Edition: 

  rm gnome-2_0-fcs-solaris8-sparc.tar.gz

  rm gnome-2_0-fcs-solaris9-sparc.tar.gz

  x86 Architecture Edition:  

  rm gnome-2_0-fcs-solaris8-x86.tar.gz

  rm gnome-2_0-fcs-solaris9-x86.tar.gz

Ta bort beta-versioner av skrivbordet GNOME 2.0

Innan du kan installera skrivbordet måste du ta bort eventuella beta-versioner av GNOME 2.0 som finns på systemet. Gör så här om du vill ta bort en beta-version av skrivbordet GNOME 2.0:

 1. Logga in som root och öppna sedan ett terminalfönster.

 2. Skriv följande kommando på kommandoraden:

  cd gnome-installationskatalog/gnome-install

  Där gnome-installationskatalog är katalogen där du packade upp installeraren.

 3. Kör följande kommando:

  ./remove