Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Systemkrav

I Tabell 1–2 visas en lista över systemkraven som måste uppfyllas för att skrivbordet ska kunna installeras.

Tabell 1–2 Systemkrav för skrivbordet GNOME 2.0

Systemparameter  

Krav  

Operativsystem 

 • Operativmiljön Solaris 8: SPARC Architecture Edition eller x86 Architecture Edition

 • Solaris 9 SPARC Architecture Edition

 • Solaris 9 Update 2: x86 Architecture Edition

Maskinvara 

Skrivbordet GNOME 2.0 kan köras på all maskinvara som stöds av operativmiljöerna Solaris 8 eller Solaris 9.  

Diskutrymme 

Du måste se till att det finns tillräckligt med diskutrymme på rotpartitionen eller skivdelen /usr för att installera skrivbordet. Den totala mängden ledigt diskutrymme som krävs under installationen är summan av (storleken för) de uppackade filerna i hämtningskatalogen och installationsavbildningen.

 • Skrivbordsfiler.

 • Patchfiler som krävs för systemarkitekturen.

 • Valfria paket som du väljer att installera.

Se Tabell 1–1 om du vill veta hur stora de olika paketen är.

till exempel:  

Det totala maximala lediga diskutrymmet som krävs under installationen för Solaris 8 SPARC Architecture Edition, med alla valfria paket, är som följer:  

 • Uppackade filer i hämtningskatalogen: 300 MB

  Installationsavbildning: 300 MB

Det totala maximala lediga diskutrymmet i det här exemplet är således 600 MB.  


Obs!  

Du kan ta bort filerna i hämtningskatalogen när du har installerat skrivbordet i katalogen för installationsavbildningen.


Konfiguration av kärnan 

För Solaris 8 måste antalet delade minnessegment vara minst 256, eller 100 hexadecimalt. Om den här parametern inte har angetts, eller har angetts till mindre än 256, meddelas du under installationen att du måste ange den här parametern. Så här anger du parametern:

 1. Lägg till följande rad i filen /etc/system:

  set shmsys:shminfo_shmseg = 0x100

 2. Starta om datorn.

Mer information om systemfilen får du om du visar relevant direkthjälp (manpage) med följande kommando:  

man -s4 system

Minne 

 • 128 MB per användarsession.

 • 96 MB per användarsession för en Sun RayTM-konfiguration.

AccessX 

Gör så här om du vill aktivera AccessX-funktionalitet på andra system än tunna Sun Ray-klienter:

 1. Logga in som root och öppna sedan ett terminalfönster.

 2. Kontrollera att filen /etc/dt/config/Xservers inte finns och kör sedan följande kommandon:

  1. mkdir -p /etc/dt/config

  2. cp /usr/dt/config/Xservers /etc/dt/config/Xservers

 3. Öppna filen /etc/dt/config/Xservers.

 4. Lägg till följande sträng i slutet av Xsun-kommandoraden i filen Xservers: +kb

 5. Avsluta och spara filen Xservers.

 6. Kör följande kommando: pkill -HUP dtlogin

 7. Logga ut från skrivbordet och logga sedan in igen.

 8. Om du vill verifiera att du lyckats aktivera AccessX, kör du följande kommando och letar efter XKEYBOARD i listan över tillägg: xdpyinfo