Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Installera användardokumentation

Användardokumentationen är inkluderad i tarball. När du packar upp tarballen packas även dokumentationsfilerna upp. Dokumentationsfilerna installeras däremot inte under installationsprocessen.

Du kanske vill ta bort tarballen och de uppackade filerna efter att installationen slutförts. På grund av detta måste du, om du vill ha användardokumentationen, kopiera filerna till ditt system innan du tar bort katalogen med de opackade filerna.

Information om var användardokumentationen finns hittar du i Kapitel 5.