Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Installera skrivbordet med hjälp av Installationsguiden

Gör så här om du vill installera skrivbordet genom att använda Installationsguiden:

  1. Logga in som root och öppna sedan ett terminalfönster.

  2. Växla till katalogen gnome-install med kommandot cd.

  3. Starta Installationsguiden genom att köra det här kommandot: . /install

  4. Följ Installationsguiden genom de installationsbeslut som du behöver ta.

  5. Klicka på Acceptera när licensavtalet visas. Om du inte klickar på Acceptera kan du inte fortsätta installationen.

  6. Klicka på Installera.

  7. Avsluta Installationsguiden när installationen är slutförd.

  8. Starta om systemet när du blir ombedd att göra det.