Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Installera skrivbordet med ett Jumpstart-skript

Du kan installera en grundversion av skrivbordet GNOME 2.0 med följande Jumpstart-skript:

SPARC Architecture Edition: 

gnome-install/GNOME/sparc/pkgs/install

x86 Architecture Edition:  

gnome-install/GNOME/i386/pkgs/install

Den grundversion av skrivbordet som du installerar med Jumpstart-skriptet innehåller följande:

Innehåller: 

  • Valfria utvecklingspaket.

Innehåller inte: 

  • Zip-biblioteken SUNWbzip och SUNWzlib

  • 64-bitars bibliotek


Obs!  

Inga av de paket i förteckningen Ytterligare paket installeras av Jumpstart-skriptet. Inte heller paketet SUNWxwsvr installeras.