Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ytterligare paket

Under installationen söker Installationsguiden efter följande paket:

Paket 

SPARC Architecture 

x86 Architecture 

SUNWbzip 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWfreetype2–64 

Nödvändig  

Inte nödvändig 

SUNWfreetype2 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWgscr 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWgsfot 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWgsfst 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWjpg 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWlxml 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWlxmlx 

Nödvändig 

Inte nödvändig 

SUNWlxsl 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWlxslx 

Nödvändig 

Inte nödvändig 

SUNWnsgm 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWsogm 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWpng 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWTiff 

Nödvändig 

Nödvändig 

SUNWzlib 

Nödvändig 

Nödvändig 

Om Installationsguiden hittar paketen händer ingenting. Om Installationsguiden inte hittar de här paketen, installeras de under installationen.