Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ungefärliga installationstider

Installationstiden är avsevärt längre om du behöver installera hela korrigeringsfillistan. Följande är de ungefärliga installationstiderna:

Plattform 

Exklusive korrigeringsfiler  

Inklusive korrigeringsfiler 

SPARC Architecture, operativsystemet Solaris 8  

15 min 

90 min 

SPARC Architecture, operativsystemet Solaris 9  

15 min 

20 min 

x86 Architecture, operativsystemet Solaris 8  

20 min 

90 min 

x86 Architecture, operativsystemet Solaris 9  

15 min 

20 min