Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Angående korrigeringsfiler

Innan du installerar skrivbordet GNOME 2.0 bör du utföra följande åtgärder som gäller korrigeringsfiler:

  1. Granska listan över korrigeringsfiler

  2. Läsa README-filerna i korrigeringsfilskatalogerna

  3. Installera korrigeringsfilerna

Var korrigeringsfilerna finns

Du kan hitta korrigeringsfilerna för skrivbordet GNOME 2.0 på följande platser:

SPARC Architecture Edition: 

gnome-install/GNOME/sparc/patches

x86 Architecture Edition:  

gnome-install/GNOME/i386/patches

Om du inte känner dig helt trygg med att installera korrigeringsfiler automatiskt kan du installera dem manuellt i stället. Avmarkera korrigeringsfilerna i Installationsguiden från installationsmetoden Anpassad. Om det går bör du installera korrigeringsfilerna i enanvändarläge. Om du inte kan installera i enanvändarläge installerar du korrigeringsfilerna medan systemet är så inaktivt (lugnt) som möjligt. Systemet är som mest inaktivt när inga användare är inloggade och inga användarprocesser körs.

Korrigeringsfilslista

Du kan hitta korrigeringsfillistor för skrivbordet på följande plats: http://www.sun.com/gnome/support.html