Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda Installationsguiden för olika typer av skrivbordsinstallationer

Med Installationsguiden kan du utföra följande typer av installationer:

Installationstyp  

Gör att du kan installera de här paketen: 

Standard 

  • Skrivbordet GNOME 2.0

  • Nödvändiga korrigeringsfiler för Solaris

Anpassad 

  • Skrivbordet GNOME 2.0

  • Nödvändiga korrigeringsfiler för Solaris

  • 64–bitars GNOME 2.0-bibliotek

  • Utvecklare för GNOME 2.0