Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Avinstallera skrivbordet

Gör så här om du vill avinstallera skrivbordet:

  1. Logga in som root och öppna sedan ett terminalfönster.

  2. Kör följande kommando: /usr/sbin/remove-gnome