Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Krav på hårddiskutrymme

Diskutrymmeskraven för skrivbordet per språkversion är de följande:

Tar-arkiv: 

70 MB 

Uppackade filer: 

130 MB 

Varje språkversion kräver därför 200 MB ledigt diskutrymme för att kunna installeras.