Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Här hittar du de nedladdningsbara paketen

Du kan hitta nedladdningsbara lokaliseringspaket på följande plats: http://wwws.sun.com/software/star/gnome