Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Packa upp installeraren

Du packar upp installeraren för språkversionen på samma sätt som den engelskspråkiga installeraren. Mer information hittar du i Så här packar du upp installeraren.