Installationshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här installerar du språkversionen

Du installerar skrivbordets språkversion på samma sätt som den engelska språkversionen. Mer information hittar du i Kapitel 2.