Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

5.8 TIF-filer kraschar paneler

Problem  

Panelerna kraschar när jag markerar en TIF-bildfil i dialogfönstret för panelbakgrundsegenskaperna.  

Lösning  

För att lösa det här problemet måste du försäkra dig om att /usr/sfw/lib föregår /usr/openwin/lib in din LD_LIBRARY_PATH.