Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 5 Allmänna skrivbordsproblem för GNOME

I det här avsnittet finns information om hur du hanterar allmänna problem för skrivbordet GNOME 2.0.

5.1 Få reda på mer

Problem  

Jag har problem med skrivbordet GNOME 2.0. Var hittar jag mer information? 

Lösning  

Här hittar du mer information om skrivbordet:

5.2 Vilken version av skrivbordet GNOME har jag?

Problem  

Hur får jag reda på vilken version av skrivbordet GNOME som jag använder? 

Lösning  

Högerklicka på en panel och välj Om GNOME.

5.3 Visa dokumentation för utvecklare i Netscape 4.x

Problem  

Dokumentation för utvecklare som finns i /usr/share/gnome/devel-doc visas inte korrekt i Netscape 4.x

Lösning  

gtk-doc använder CSS (Cascading Stylesheets) som inte stöds av Netscape 4.x fullt ut. Följande webbläsare stöder CSS helt och hållet:

 • Netscape 6.x och senare versioner av Netscape

 • Opera

 • Galeon

 • Mozilla

 • Internet Explorer 5 och senare versioner av Internet Explorer

5.4 Allmänna felmeddelanden

Problem 

Var hittar jag felmeddelanden när ett program kraschar eller inte fungerar ordentligt? 

Lösning 

Leta i följande filer:  

 • ~/.dt/errorlog

 • ~/.dt/errorlog.old

 • ~/.dt/errorlog.older

 • ~/.dt/sessionlogs

Du kan även försöka köra programmet från kommandoraden och se om några felmeddelanden visas.  

Du kan fånga en core-fil från ett GNOME-kompatibelt program genom att köra programmet med alternativet --disable-crash-dialog eller ställa in miljövariabeln GNOME_DISABLE_CRASH_DIALOG till 1 innan du kör programmet.

5.5 Det finns ingen Nautilus-visare för filtypen

Problem  

När jag dubbelklickar på en del filtyper i Nautilus, visar ett dialogfönster att ingen visare har installerats som gör att Nautilus kan visa filen.

Lösning  

Gör så här:

 1. Öppna Program-menyn.

 2. Välj Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program.

 3. Kontrollera att MIME-typ eller filtillägg för filen har associerats med ett program i dialogfönstret Filtyper och program.

 4. Kontrollera att det associerade programmet finns i $PATH.

5.6 Nautilus kraschar eller hänger sig

Problem  

Nautilus kraschar eller hänger sig när ett öppet webbläsarfönster pekar på en skadad NFS-montering.

Lösning  

Kör följande kommando: pkill nautilus

Efter att Nautilus startats om kommer den skadade NFS-kataogen inte att vara tillgänglig längre. Om du sparade en session medan Nautilus pekade på en skadad montering, tar du bort sessionsfilerna i ~/.dt/sessions/gnome.

5.7 Nautilus saktar ned systemet

Problem  

Nautilus saktar ned systemet eller hänger sig när den letar efter Papperskorg på en NFS-monterad volym.

Lösning  

Om du vill förhindra att Nautilus letar efter papperskorgen på NFS-filsystem gör du så här:

 1. Redigera den här filen:

  /usr/share/gnome/nautilus/filesystem-attributes.xml

 2. Ange följande post:

  filesystem name="nfs" _default_volume_name="NFS Network Volume" trash="no"

 3. Starta om Nautilus med följande kommando: pkill nautilus

5.8 TIF-filer kraschar paneler

Problem  

Panelerna kraschar när jag markerar en TIF-bildfil i dialogfönstret för panelbakgrundsegenskaperna.  

Lösning  

För att lösa det här problemet måste du försäkra dig om att /usr/sfw/lib föregår /usr/openwin/lib in din LD_LIBRARY_PATH.

5.9 Få reda på mera om GConf

Problem  

Hur får jag reda på mer om GConf ( GNOME 2.0 Configuration System)?

Lösning  

Mer information om gconf finns på följande webbplats: http://www.gnome.org/projects/gconf

I GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration Guide finns ett kapitel som beskriver gconf-funktionerna.

5.10 Konflikter med skärmsläckare

Problem  

Skärmlåsegenskaperna innehåller följande skärmsläckare som kan komma i konflikt med en del drivrutiner för bildskärmsminnet:  

 • Skärmsläckare med osäker skärmförvrängning

 • Skärmsläckare som exempelvis julia och penrose

De här skärmsläckarna körs ibland när jag valt en slumpvald skärmsläckare.  

Lösning  

Du har en gammal ~/.xscreensaver-fil. Gör så här:

 1. Ta bort filen ~/.xscreensaver.

 2. Logga ut och logga in igen.

Du kan avmarkera skärmsläckare som du inte behöver under fliken Visningslägen i dialogrutan för skärmsläckaregenskaper.

5.11 Den valda skärmen visas inte

Problem  

Jag kan konfigurera skärmsläckare i konfigurationspanelen men när jag förhandsgranskar skärmsläckaren eller anger en tom skärm, visas inte den skärmsläckare som jag valt.  

Lösning  

XScreenSaver tillåter bara grafiska skärmsläckare på datorer som kör DPMS (Display Power Management System). Du kan aktivera DPMS med det här kommandot: xset +dpms

Sun RayTM-klienter kör inte DPMS.

5.12 Solaris-hanterare för flyttbara media

Problem  

Vilken operativmiljö behöver jag för att installera Solaris-hanterare för flyttbara media?

Lösning  

Med Nautilus får du ungefär samma funktionalitet som med Solaris-hanterare för flyttbara media. För att du ska kunna dra nytta av funktionen för flyttbara media i skrivbordet GNOME måste operativmiljöversionen vara uppdatering 1 av Solaris 8 eller senare. Försök inte installera den här funktionen genom att installera en uppsättning godtyckliga patchfiler.