Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

5.3 Visa dokumentation för utvecklare i Netscape 4.x

Problem  

Dokumentation för utvecklare som finns i /usr/share/gnome/devel-doc visas inte korrekt i Netscape 4.x

Lösning  

gtk-doc använder CSS (Cascading Stylesheets) som inte stöds av Netscape 4.x fullt ut. Följande webbläsare stöder CSS helt och hållet:

  • Netscape 6.x och senare versioner av Netscape

  • Opera

  • Galeon

  • Mozilla

  • Internet Explorer 5 och senare versioner av Internet Explorer