Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

5.2 Vilken version av skrivbordet GNOME har jag?

Problem  

Hur får jag reda på vilken version av skrivbordet GNOME som jag använder? 

Lösning  

Högerklicka på en panel och välj Om GNOME.