Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

5.6 Nautilus kraschar eller hänger sig

Problem  

Nautilus kraschar eller hänger sig när ett öppet webbläsarfönster pekar på en skadad NFS-montering.

Lösning  

Kör följande kommando: pkill nautilus

Efter att Nautilus startats om kommer den skadade NFS-kataogen inte att vara tillgänglig längre. Om du sparade en session medan Nautilus pekade på en skadad montering, tar du bort sessionsfilerna i ~/.dt/sessions/gnome.