Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

5.5 Det finns ingen Nautilus-visare för filtypen

Problem  

När jag dubbelklickar på en del filtyper i Nautilus, visar ett dialogfönster att ingen visare har installerats som gör att Nautilus kan visa filen.

Lösning  

Gör så här:

  1. Öppna Program-menyn.

  2. Välj Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program.

  3. Kontrollera att MIME-typ eller filtillägg för filen har associerats med ett program i dialogfönstret Filtyper och program.

  4. Kontrollera att det associerade programmet finns i $PATH.