Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

5.10 Konflikter med skärmsläckare

Problem  

Skärmlåsegenskaperna innehåller följande skärmsläckare som kan komma i konflikt med en del drivrutiner för bildskärmsminnet:  

  • Skärmsläckare med osäker skärmförvrängning

  • Skärmsläckare som exempelvis julia och penrose

De här skärmsläckarna körs ibland när jag valt en slumpvald skärmsläckare.  

Lösning  

Du har en gammal ~/.xscreensaver-fil. Gör så här:

  1. Ta bort filen ~/.xscreensaver.

  2. Logga ut och logga in igen.

Du kan avmarkera skärmsläckare som du inte behöver under fliken Visningslägen i dialogrutan för skärmsläckaregenskaper.