Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 4 Fönster- och sessionshanteringsproblem

I det här avsnittet finns information om hur du hanterar fönster- och sessionshanteringsproblem för skrivbordet GNOME 2.0.

4.1 Fönsterhanteraren kraschar

Problem  

Fönsterhanteraren Metacity kraschar och ramarna försvinner från alla fönster.

Lösning  

Sessionshanteraren startar automatiskt om fönsterhanteraren. Logga ut och logga in igen om detta inte inträffar. 

4.2 Logga ut utan panel

Problem  

Hur loggar jag ut om alla paneler försvunnit? 

Lösning  

  1. Högerklicka på skrivbordsbakgrunden för att öppna menyn Skrivbordsbakgrund.

  2. Markera menyobjektet Ny terminal.

  3. Skriv följande kommando i den nya terminalen: gnome-session-save --kill

  4. Om du fortfarande inte kan logga ut kör du det här kommandot: pkill gnome-session

4.3 Program återställs inte ordentligt

Problem  

När jag loggade ut valde jag Spara aktuella inställningar, men en del program återställdes inte korrekt när jag loggade in nästa gång.

Lösning  

De nedanstående programmen har följande kända problem:

  • Terminal återställs inte.

  • Gedit återstålls till skärmens övre vänstra hörn.

Det finns planer på att åtgärda de här problemen i en framtida version.

4.4 Oväntade fönsterbeteenden

Problem 

En del programfönster visas framför alla skrivbordsmiljöfönster och återställs inte korrekt eller visas inte i GNOME-fönsterlistan. 

Lösning 

Många program som baseras på MainSoft-bibliotek ignorerar som standard fönsterhanteraren och försöker hantera sina egna fönster. Rational Rose och XML Professional Publisher har det här problemet. Om du vill konfigurera MainSoft-baserade program att fungera ordentligt måste du ange miljövariabeln MWWM på följande sätt:

MWWM=allwm

4.5 Oväntat Swing-beteende

Problem  

Äldre Swing-komponenter än de som finns i JavaTM 2 Platform Standard Edition V1.4 placerar sig felaktigt, ändrar inte storlek och uppdateras inkonsekvent.

Lösning  

Gör så här:

  1. Uppgradera till Java 2 Platform Standard Edition V1.4 eller senare.

  2. Kontrollera att programmet har konfigurerats att använda Java 1.4 JVM.