Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 3 Startproblem

I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du startar skrivbordet GNOME 2.0.

3.1 GNOME-skrivbordsmenyobjekt saknas på inloggningsskärmen

Problem  

Ett menyobjekt för skrivbordet GNOME 2.0 visas inte på inloggningsskärmen. 

Lösning  

För närvarande har dtlogin-resursfiler för GNOME endast installerats för C-språkområdet. Om du vill att inloggningsalternativet för GNOME ska visas för andra språkområden måste du kopiera den här resursfilen till korrekt katalog för det språkområde som du använder. Använd det här kommandot när du kopierar dtlogin-filen:  

cp /usr/dt/config/C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0* /usr/dt/config/{your locale}/Xresources.d Framtida versioner kommer att innehålla språkanpassade versioner av den här filen.

3.2 Startfelmeddelanden

Problem  

Var visas felmeddelanden om det inte går att starta GNOME? 

Lösning  

I följande filer finns information som kan vara användbar då du behöver diagnosticera felaktiga rättigheter, filer som saknas och andra problem.  

~/.dt/startlog

~/.dt/startlog.old

~/.dt/startlog.older

Om du vill att mer detaljerad information ska loggas, redigerar du ~/.dtprofile och tar bort raden dtstart_sessionlogfile=/dev/null.

Här hittar du sessionsloggarna:  

~/.dt/sessionlogs/*  

En alternativ lösning är att köra gnome-session under en felsäker session och läsa de felmeddelanden som visas.

3.3 Allmänna startproblem

Problem 

Hur åtgärdar jag startproblem av den här typen?

 • Inloggningsprocessen fortsätter inte efter den svarta skärmen.

 • Ingenting händer när jag arbetar i eller försöker flytta en panel.

 • Ikoner visas inte som de ska.

 • Paneler visas inte.

 • Popup-felmeddelanden rörande filer som saknas i /opt/gnome-2.0/share visas.

 • Ikonen för GNOME-menyn visas i stället för den rätta ikonen.

 • Bakgrundsbilden för skrivbordet är en tom vit yta.

Lösning 

Gör så här:

 1. Kör det här rensningsskriptet: /usr/bin/gnome-cleanup

 2. Ta bort sessionsfilerna från ~/.dt/sessions/gnome

 3. Kontrollera att det inte finns något i filen .xinitrc som står i konflikt med skrivbordet GNOME 2.0. Om du är osäker, byt namn på filen ~/.xinitrc till /.xinitrc.orig och försök att logga in igen.

 4. Kontrollera att LD_LIBRARY_PATH inte pekar på en katalog som innehåller versioner av GNOME-biblioteken som inte är kompatibla. Du behöver inte ange LD_LIBRARY_PATH för skrivbordet GNOME 2.0. Om du måste ange den för andra program, försök att lägga till /usr/lib och /usr/sfw i början av LD_LIBRARY_PATH.

 5. Avsluta processen gconfd-2.

 6. Kör följande kommando: bonobo-slay

  Försök att logga in igen.