Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

3.1 GNOME-skrivbordsmenyobjekt saknas på inloggningsskärmen

Problem  

Ett menyobjekt för skrivbordet GNOME 2.0 visas inte på inloggningsskärmen. 

Lösning  

För närvarande har dtlogin-resursfiler för GNOME endast installerats för C-språkområdet. Om du vill att inloggningsalternativet för GNOME ska visas för andra språkområden måste du kopiera den här resursfilen till korrekt katalog för det språkområde som du använder. Använd det här kommandot när du kopierar dtlogin-filen:  

cp /usr/dt/config/C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0* /usr/dt/config/{your locale}/Xresources.d Framtida versioner kommer att innehålla språkanpassade versioner av den här filen.