Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

3.2 Startfelmeddelanden

Problem  

Var visas felmeddelanden om det inte går att starta GNOME? 

Lösning  

I följande filer finns information som kan vara användbar då du behöver diagnosticera felaktiga rättigheter, filer som saknas och andra problem.  

~/.dt/startlog

~/.dt/startlog.old

~/.dt/startlog.older

Om du vill att mer detaljerad information ska loggas, redigerar du ~/.dtprofile och tar bort raden dtstart_sessionlogfile=/dev/null.

Här hittar du sessionsloggarna:  

~/.dt/sessionlogs/*  

En alternativ lösning är att köra gnome-session under en felsäker session och läsa de felmeddelanden som visas.