Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

3.3 Allmänna startproblem

Problem 

Hur åtgärdar jag startproblem av den här typen?

 • Inloggningsprocessen fortsätter inte efter den svarta skärmen.

 • Ingenting händer när jag arbetar i eller försöker flytta en panel.

 • Ikoner visas inte som de ska.

 • Paneler visas inte.

 • Popup-felmeddelanden rörande filer som saknas i /opt/gnome-2.0/share visas.

 • Ikonen för GNOME-menyn visas i stället för den rätta ikonen.

 • Bakgrundsbilden för skrivbordet är en tom vit yta.

Lösning 

Gör så här:

 1. Kör det här rensningsskriptet: /usr/bin/gnome-cleanup

 2. Ta bort sessionsfilerna från ~/.dt/sessions/gnome

 3. Kontrollera att det inte finns något i filen .xinitrc som står i konflikt med skrivbordet GNOME 2.0. Om du är osäker, byt namn på filen ~/.xinitrc till /.xinitrc.orig och försök att logga in igen.

 4. Kontrollera att LD_LIBRARY_PATH inte pekar på en katalog som innehåller versioner av GNOME-biblioteken som inte är kompatibla. Du behöver inte ange LD_LIBRARY_PATH för skrivbordet GNOME 2.0. Om du måste ange den för andra program, försök att lägga till /usr/lib och /usr/sfw i början av LD_LIBRARY_PATH.

 5. Avsluta processen gconfd-2.

 6. Kör följande kommando: bonobo-slay

  Försök att logga in igen.