Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 2 Installationsproblem

I det här avsnittet finns tips om hur du hanterar problem som uppstår när du installerar skrivbordet GNOME 2.0 i operativmiljöerna SolarisTM 8 och Solaris 9.

2.1 Installationslogg

Problem  

Var hittar jag information om vilka installationsfel som inträffat? 

Lösning  

Den senaste installationsloggen för skrivbordet GNOME 2.0 hittar du här: /var/sadm/install/logs

2.2 Installationen misslyckades, felmeddelande

Problem  

Installationen misslyckas och följande felmeddelande visas: pkgadd: FEL: cppath(): det går inte att starta

Lösning  

Du använder fel tar-version eller så är tar-filen skadad. Du måste använda Solaris-tar eller GNU-tar version 1.13 eller senare. Om tar-filen är skadad måste du hämta en ny. 

2.3 Avinstallera skrivbordet GNOME 1.4

Problem  

Jag har redan skrivbordet GNOME 1.4 installerat på systemet. Hur avinstallerar jag skrivbordet GNOME 1.4? 

Lösning  

Gör så här:  

  1. Logga in i CDE som root.

  2. Öppna ett terminalfönster.

  3. Skriv cd /var/sadm/prod

  4. Skriv java uninstall_gnome_1_4

Om du redan har installerat skrivbordet GNOME 2.0 kan du ta bort GNOME 1.4 genom att logga in som root och köra följande kommando:/usr/sbin/remove-gnome -version 1.4

2.4 Avinstallera skrivbordet GNOME 2.0

Problem 

Hur avinstallerar jag skrivbordet GNOME 2.0? 

Lösning 

Gör så här:

  1. Logga in som root.

  2. Kör följande kommando: /usr/sbin/remove-gnome

2.5 Installera GNOME-skrivbordet utan installeraren

Problem  

Hur installerar jag skrivbordet GNOME 2.0 utan installeraren? 

Lösning  

Kör det alternativa textbaserade installationsskriptet. Om du vill göra detta måste du först packa upp tar-filen och skapa en GNOME-katalog i den aktuella katalogen. Kör sedan det skript som motsvarar systemets arkitektur:  

SPARC Architecture Edition: ./GNOME/sparc/pkgs/install

x86: Architecture Edition: ./GNOME/i386/pkgs/install

2.6 Rättighetsproblem vid installation

Problem  

Jag har rätt version av tar och gunzip men när jag packar upp tar-arkivet saknas filer och kataloger. Detta medför att installationen misslyckas.

Lösning  

Du måste logga in som root innan du kan använda gunzip och tar för att packa upp paket.

2.7 ScrollKeeper fungerar inte efter installationen

Problem  

ScrollKeeper fungerar inte efter en JumpStart-installation, lokala uppgraderingar och uppgraderingar direkt från nätet. 

Lösning  

ScrollKeeper fungerar inte eftersom programvara som ScrollKeeper är beroende av saknas. Så här löser du problemet:  

Vid alla installationer, lokala uppgraderingar och uppgraderingar från nätet som installeras direkt till rotfilsystemet, uppdateras ScrollKeeper-databasen med hjälp av ett skript som medföljer varje paket och körs när installationen är klar. 

Vid installationer som inte sker till filsystemets rotkatalog, uppdateras ScrollKeeper-databasen inte av skriptet som körs efter installationen. 

Du måste uppdatera ScrollKeeper-databasen manuellt första gången du loggar in. Du måste ha rotbehörighet för att kunna göra det. Kör följande kommandon:  

  1. su lösenord

  2. /usr/bin/scrollkeeper-rebuilddb

I vissa fall kan /usr/bin/scrollkeeper-rebuilddb finnas på följande plats:{INSTALL_ROOT}/usr/bin/scrollkeeper-rebuilddb