Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

2.1 Installationslogg

Problem  

Var hittar jag information om vilka installationsfel som inträffat? 

Lösning  

Den senaste installationsloggen för skrivbordet GNOME 2.0 hittar du här: /var/sadm/install/logs