Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 1 Byggproblem

Det här avsnittet innehåller information om problem som utvecklare kan stöta på när de bygger skrivbordsmiljön.

1.1 Kompileringen misslyckas för glib-programs

Problem  

Fel-ID 4808098. 

Jag använder cc 5.5-kompilatorn för att kompilera glib-program. Kompileringen misslyckas.

Lösning  

cc 5.5-kompilatorn har inte inte den C99-funktionalitet som krävs för att kompilera program som använder glib.

Du måste använda en kompilator som har C99-funktionalitet aktiverad.