Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Förord

I Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris beskrivs kända problem för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljöerna SolarisTM 8 och Solaris 9. Handboken innehåller lösningar på många av de kända problemen.

Vem riktar sig den här boken till?

Olika kapitel i handboken innehåller information som riktar sig till följande användare:

Så här hittar du i den här boken

Handboken är upplagd så här:

Ytterligare dokumentation

Handboken berör information som finns i följande manualer:

Läsa Suns onlinedokumentation

På webbplatsen docs.sun.comSM hittar du teknisk onlinedokumentation från Sun. Du kan bläddra igenom arkivet på docs.sun.com och söka efter boktitlar och ämnen. URL-adressen är http://docs.sun.com.

Beställa dokumentation från Sun

Sun Microsystems erbjuder utvald produktdokumentation i tryck. En lista över dokument och hur du beställer dem finns på Köp tryckt dokumentation på http://docs.sun.com.

Typografiska konventioner

I nedanstående tabell beskrivs vilka ändringar som gjorts i de typografiska konventionerna i den här boken.

Tabell P–1 Typografiska konventioner

Teckensnitt eller symbol 

Innebörd 

Exempel 

AaBbCc123

 Namn på kommandon, filer och kataloger som visas på skärmen

Redigera .login -filen.

Du listar alla filer genom att använda ls -a.

datornamn%, du har fått e-post.

AaBbCc123

 Vad du skriver i jämförelse med vad som visas på skärmen

datornamn% su

Lösenord:

AaBbCc123

 Kommandoradens platshållare:ersätt med verkligt namn eller värde

Om du vill ta bort en fil skriver du rm filnamn.

AaBbCc123

Boktitlar, nya ord eller termer eller ord som ska framhävas 

Läs kapitel 6 i Användarhandboken.

Dessa kallas klassalternativ.

Du måste vara root för att kunna göra detta.

Ledtext i kommandoexempel

Följande tabell visar standardsystemledtext och superanvändarledtext i C-skalet, Bourne-skalet och Korn-skalet.

Tabell P–2 Skalledtext

Skal 

Ledtext 

 Ledtext i C-skaletdatornamn%
 Superanvändarledtext i C-skaletdatornamn#
 Ledtext i Bourne-skalet och Korn-skalet$
 Superanvändarledtext i Bourne-skalet och Korn-skalet#