Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 7 Maskinvaruproblem

I det här avsnittet finns information om hur du hanterar maskinvarurelaterade problem för skrivbordet GNOME 2.0.

7.1 Visa med flera bildskärmar

Problem  

Jag använder flera bildskärmar till min dator. Hur visar jag GNOME-skrivbordsprogram på den andra bildskärmen? 

Lösning  

Installationen av skrivbordet GNOME kan upptäcka att mer än en bildskärm används för en dator. Visning med flera bildskärmar bör starta automatiskt. Du kan även visa ett program på en annan bildskärm genom att ange variabeln $DISPLAY eller genom att starta programmet med flaggan --display=:0.n, där n är visningsnumret.

Om du använder två identiska bildskärmsminnen för samma videodjup, kan du även ändra /etc/dt/config/Xservers eller /usr/dt/config/Xservers om du vill köra XSun i Xinerama-läge. Skrivbordet GNOME behandlar i så fall båda skärmarna som en enda logisk bildskärm.

7.2 Ljudhändelser fungerar inte

Problem  

Ljudhändelser fungerar inte i Nautilus.

Lösning  

Gör så här:

 1. Öppna Program-menyn.

 2. Välj Skrivbordsinställningar -> Ljud.

 3. Välj följande alternativ:

  • Slå på uppstart av ljudserver

  • Ljud för händelser

 4. Dra muspekaren över filikonerna om du vill lyssna på vissa typer av ljudhändelser i Nautilus.

Alla händelser har inte aktiverats ännu.

7.3 Konfigurera musen för x86-system

Problem  

Varken en två- eller treknapparsmus fungerar ordentligt när skrivbordet GNOME körs på en x86-dator. 

Lösning  

Många GNOME-program kräver en treknapparsmus. Du måste göra så här:  

 • Treknapparsmus: aktivera den tredje knappen.

 • Tvåknapparsmus: emulera en tredje knapp när du klickar på båda knapparna samtidigt.

Gör så här om du vill aktivera eller emulera en tredje musknapp:  

 1. Välj Alternativ -> Kommandoradsinlogging på inloggningsskärmen.

 2. Tryck på Retur och logga sedan in som root.

 3. Skriv följande kommando: kdmconfig

  Med kommandot kdmconfig startar du Solaris Device Configuration Assistant som visar den aktuella systemkonfigurationen. Programmet accepterar endast tangentbordsinmatning. Använd tangenterna som visas u Tabell 7–1 för att navigera i menyerna.

 4. I huvudfönstret markerar du Ändra pekdon/mus.

 5. Tryck på F2 om du vill öppna nästa skärm.

 6. Markera rätt mustyp eller emulering.

 7. Tryck på F2 om du vill gå tillbaka till huvudskärmen. Pekdon bör ha ändrats så att det syns.

 8. Tryck på F2 om du vill visa testskärmen.

 9. Klicka på Ja om skärmvisningen är korrekt.

 10. Skriv följande kommando när du vill avsluta konsolsessionen: Exit

 

Systemet bör nu vara korrekt konfigurerat för en treknapparsmus.  

Tabell 7–1 Navigationstangenter för Solaris Device Configuration Assistant

Tangent 

Funktion 

Nedpil 

Flyttar markören nedåt i menyn.  

Uppåtpil 

Flyttar markören uppåt i menyn.  

F2 

Öppnar nästa skärm.  

F3 

Avslutar programmet utan att spara.  

Retur 

Väljer ett alternativ.  

7.4 Köra skrivbordet GNOME på en Sun Ray-server

Problem 

Hur kör jag skrivbordet GNOME 2.0 på en tunn Sun Ray-klientserver? 

Lösning 

Gör så här:

 1. Installera skrivbordet GNOME som vanligt.

 2. Om alternativet GNOME 2.0 inte visas på inloggningsskärmen på Sun Ray-klienten, väljer du Alternativ -> Återställ inloggningsskärm.

7.5 Inget ljud från en ljud-cd

Problem  

Jag hör inget från ljud-cd:n. 

Lösning  

Gör så här:  

 1. Öppna Program-menyn.

 2. Välj CDE-meny -> Program -> Ljudkontroll.

 3. Markera fliken Uppspelning och sätt på en av följande enheter som du vill lyssna på:

  • Inbyggd högtalare

  • Hörlurar

  • Linje ut

 4. Markera fliken Spela in och sedan Intern cd i fönstret Huvidingång.

 5. Justera bildskärmsvolymen till ett värde som inte är noll.

Nu kan du lyssna på cd-skivor med programmet Cd-spelare.


Obs!  

Den här proceduren fungerar inte på alla Sun-maskinvaror och cd-konfigurationer.