Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

7.1 Visa med flera bildskärmar

Problem  

Jag använder flera bildskärmar till min dator. Hur visar jag GNOME-skrivbordsprogram på den andra bildskärmen? 

Lösning  

Installationen av skrivbordet GNOME kan upptäcka att mer än en bildskärm används för en dator. Visning med flera bildskärmar bör starta automatiskt. Du kan även visa ett program på en annan bildskärm genom att ange variabeln $DISPLAY eller genom att starta programmet med flaggan --display=:0.n, där n är visningsnumret.

Om du använder två identiska bildskärmsminnen för samma videodjup, kan du även ändra /etc/dt/config/Xservers eller /usr/dt/config/Xservers om du vill köra XSun i Xinerama-läge. Skrivbordet GNOME behandlar i så fall båda skärmarna som en enda logisk bildskärm.