Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

7.4 Köra skrivbordet GNOME på en Sun Ray-server

Problem 

Hur kör jag skrivbordet GNOME 2.0 på en tunn Sun Ray-klientserver? 

Lösning 

Gör så här:

  1. Installera skrivbordet GNOME som vanligt.

  2. Om alternativet GNOME 2.0 inte visas på inloggningsskärmen på Sun Ray-klienten, väljer du Alternativ -> Återställ inloggningsskärm.