Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

7.3 Konfigurera musen för x86-system

Problem  

Varken en två- eller treknapparsmus fungerar ordentligt när skrivbordet GNOME körs på en x86-dator. 

Lösning  

Många GNOME-program kräver en treknapparsmus. Du måste göra så här:  

 • Treknapparsmus: aktivera den tredje knappen.

 • Tvåknapparsmus: emulera en tredje knapp när du klickar på båda knapparna samtidigt.

Gör så här om du vill aktivera eller emulera en tredje musknapp:  

 1. Välj Alternativ -> Kommandoradsinlogging på inloggningsskärmen.

 2. Tryck på Retur och logga sedan in som root.

 3. Skriv följande kommando: kdmconfig

  Med kommandot kdmconfig startar du Solaris Device Configuration Assistant som visar den aktuella systemkonfigurationen. Programmet accepterar endast tangentbordsinmatning. Använd tangenterna som visas u Tabell 7–1 för att navigera i menyerna.

 4. I huvudfönstret markerar du Ändra pekdon/mus.

 5. Tryck på F2 om du vill öppna nästa skärm.

 6. Markera rätt mustyp eller emulering.

 7. Tryck på F2 om du vill gå tillbaka till huvudskärmen. Pekdon bör ha ändrats så att det syns.

 8. Tryck på F2 om du vill visa testskärmen.

 9. Klicka på Ja om skärmvisningen är korrekt.

 10. Skriv följande kommando när du vill avsluta konsolsessionen: Exit

 

Systemet bör nu vara korrekt konfigurerat för en treknapparsmus.  

Tabell 7–1 Navigationstangenter för Solaris Device Configuration Assistant

Tangent 

Funktion 

Nedpil 

Flyttar markören nedåt i menyn.  

Uppåtpil 

Flyttar markören uppåt i menyn.  

F2 

Öppnar nästa skärm.  

F3 

Avslutar programmet utan att spara.  

Retur 

Väljer ett alternativ.