Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 8 Prestandaförbättringar

I det här avsnittet finns tips om hur du förbättrar prestanda för skrivbordet GNOME 2.0. Mer detaljerad information om hur du förbättrar prestanda finns i GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment System Administration Guide.

8.1 Justera Nautilus-inställningarna

Tips  

Du kan förbättra prestanda för skrivbordet GNOME genom att optimera inställningarna för Nautilus-fönsterhanterare.

Åtgärd  

 1. Öppna ett Nautilus-fönster.

 2. Välj Redigera -> Inställningar.

 3. Markera Prestanda.

 4. Kontrollera att alla alternativ har angetts till Endast lokal fil eller Aldrig.

8.2 Justera inställningarna för bakgrund

Tips  

Om du fjärrkör skrivbordet GNOME över ett långsamt nätverk kan du förbättra prestanda genom att justera bakgrundsinställningarna. 

Åtgärd  

 1. Öppna Program-menyn.

 2. Välj Skrivbordsinställningar -> Bakgrund.

 3. Klicka på knappen Ingen bild.

 4. Markera Enfärgad i listrutan Bakgrundsformat.

8.3 Ändra tema för fönsterramar

Tips 

Du kan förbättra prestanda geom att ändra temat för fönsterramar till något enklare. 

Åtgärd 

 1. Öppna Program-menyn.

 2. Välj Skrivbordsinställningar -> Tema.

 3. Klicka på fliken Fönsterramar.

 4. Markera ett enkelt tema, till exempel Atlanta.

8.4 Minska antalet panelprogram

Tips 

Om du minskar antalet panelprogram kan prestanda förbättras. 

Åtgärd 

Ta bort panelprogram från paneler som du inte använder.  

8.5 Genomskinliga terminaler

Tips 

Om du använder terminaler med genomskinlig bakgrund kan GNOME-skrivbordets prestanda påverkas. 

Åtgärd 

Utför följande åtgärder i en terminal om terminalerna har genomskinlig bakgrund:

 1. Öppna Redigera-menyn.

 2. Markera Profiler.

 3. Öppna fliken Effekter.

 4. Markera alternativet Ingen (enfärgat).

8.6 Aktivera fönsterrörelser med trådgrafik

Tips 

Du kan förbättra prestanda genom att aktivera trådgrafik för fönsterrörelser. 

Åtgärd 

Kör följande kommando:  

gconftool-2 -s /apps/metacity/sun_extensions/wireframe_move_resize -t bool true

8.7 Installera mediaLib-bibliotek

Tips 

Skrivbordet GNOME 2.0 innehåller stöd för mediaLibTM-bibliotek. GNOME-skrivbordets prestanda kan förbättras märkbart om du installerar sådana bibliotek.

Åtgärd 

Mer information om hur du installerar det här paketet finns på mediaLibs webbplats: http://www.sun.com/processors/vis/mlib.html

8.8 Förbättra prestanda för CDE-program

Tips 

Hur förbättrar jag prestanda för CDE-program för skrivbordet GNOME 2.0? 

Åtgärd 

Som standard är följande CDE-program avstängda när du loggar in till en GNOME-skrivbordssession:

 • dtdbcache

  dtdbcache ställer in en cache för att CDE-program som använder åtgärder som exempelvis dtfile ska köras fortare. Om den här cachen inte ställs in körs den här typen av CDE-program långsammare. Om du vill aktivera den här funktionen igen kan du starta det här programmet manuellt eller starta programmet med ett startskript. Gör så här:

  1. Logga in som root och öppna sedan den här filen: /usr/dt/config/Xsession.Sun-gnome-2.0–fcs

  2. Ta bort följande rad: export SDT_NO_DTDBCACHE="1"

 • ttsession

  ttsession är demonen Tooltalk. För CDE startas det här programmet alltid när den första användaren loggar in. För skrivbordet GNOME 2.0 startas den här demonen automatiskt av det första program som använder Tooltalk. Du kan återställa beteendet för CDE genom att använda ett startskript. Gör så här:

  1. Logga in som root och öppna sedan den här filen: /usr/dt/config/Xsession.Sun-gnome-2.0-fcs

  2. Ta bort följande rad: export SDT_NO_TOOLTALK="1"

 • dtappgather

  dtappgather är ett stödprogram för CDE Application Manager. Normalt sett behöver du inte köra det här programmet under en GNOME-skrivbordssession. Om du trots allt vill köra det här programmet kan du starta dtappgather manuellt eller starta det med ett startskript. Gör så här:

  1. Logga in som root och öppna sedan den här filen: /usr/dt/config/Xsession.Sun-gnome-2.0-fcs

  2. Ta bort följande rad: export SDT_NO_APPGATHER="1"