Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

8.7 Installera mediaLib-bibliotek

Tips 

Skrivbordet GNOME 2.0 innehåller stöd för mediaLibTM-bibliotek. GNOME-skrivbordets prestanda kan förbättras märkbart om du installerar sådana bibliotek.

Åtgärd 

Mer information om hur du installerar det här paketet finns på mediaLibs webbplats: http://www.sun.com/processors/vis/mlib.html