Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

8.5 Genomskinliga terminaler

Tips 

Om du använder terminaler med genomskinlig bakgrund kan GNOME-skrivbordets prestanda påverkas. 

Åtgärd 

Utför följande åtgärder i en terminal om terminalerna har genomskinlig bakgrund:

  1. Öppna Redigera-menyn.

  2. Markera Profiler.

  3. Öppna fliken Effekter.

  4. Markera alternativet Ingen (enfärgat).